diensten/veiligheid/preventiedienst
 :: diensten ::
     brandweer
     noodnummers
     politie
     preventiedienst
     rode kruis
     strandreddingsdienst
     wijkdienst
     zeereddingsdienst

Preventie Dienst
adres
J. F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel: 050/42 99 42 of of 050/43 57 32
fax: 050/42 90 29
e-mail: preventiedienst@blankenberge.be
website: www.lokalepolitie.be
preventie-ambtenaar & diensthoofd
Sandra Demeulenaere
interne evaluator
Wouter Lapeirre
preventie team
 • 2 preventiemedewerkers
 • 6 gemeensschapswachten
 • 1 startbaner 'verkeersveiligheid'
diensten
De preventiedienst werkt in het kader van haar strategisch
veiligheids-en preventieplan rond volgende fenomenen:
 • Intrafamiliaal geweld

  Binnen de familiale sfeer komen binnen onze maatschappij problemen voor zoals kindermishandeling, kinderverwaarlozing, geweld, ... Verschillende instanties zijn werkzaam op dit specifiek terrein. Elke dienst beschikt over gedeeltelijke informatie of heeft toegang tot het gezin. Om het verkokeringseffect tegen te gaan trachten we vanuit de preventiedienst het overleg tussen de plaatselijke actoren te stimuleren en vroegtijdig problemen te detecteren. We trachten via een uitgebouwd netwerk op een algemene, multifunctionele wijze de problematiek van gezinsgeweld aan te pakken, dit steeds in de geest van overleg en samenwerking.

 • Druggerelateerde maatschappelijke overlast

  Onze aandacht voor de druggerelateerde maatschappelijke overlast spitst zich toe op de schoolgaande jeugd. De preventiedienst werkt samen met de scholen aan de uitbouw van een drugbeleid. Via regelmatig overleg met de scholen en hun centra voor leerlingenbegeleiding wordt er blijvende aandacht aan de evolutie van de problematiek en achterliggende factoren geschonken. In samenspraak met de scholen wordt gezocht naar een passend beleidsondersteunend aanbod voor intermediairen. We wensen te informeren over drugs en de problemen ten gevolge van druggebruik met de betrachting te voorkomen en te ontraden.

 • Sociale overlast

  Vervuiling en verloedering zijn een belangrijke bron van ergernis bij mensen: de leefbaarheid van de buurten wordt aangetast, wat bij de bewoners en bezoekers ervan soms ook het veiligheidsgevoel kan aantasten. Bij de aanpak van deze problematiek schakelen we onze gemeenschapwachten in. Zij sensibiliseren en wijzen de bevolking op de geldende reglementering. Onregelmatigheden worden aan het bestuur, de politie of de technische dienst gemeld. Hiernaast hebben we ook oog voor specifieke problemen en onveiligheidsgevoelens van kwetsbare bevolkingsgroepen.

 • Inbraak

  Onze dienst schenkt aandacht aan de preventie van inbraken of pogingen in huizen, appartementen, handelszaken, ... We menen dat sommige eigendommen nog al te vaak niet goed of totaal niet beveiligd tegen inbraak zijn. Hiernaast zijn veel mensen nog al te dikwijls nonchalant in hun handelen en kunnen zo faciliterende factoren in de hand werken. Via technopreventief advies, het informeren en sensibiliseren, het verlenen van afwezigheidstoezicht, ... willen we hieraan tegemoet komen.

 • Gauwdiefstal

  In de winkelstraten van Blankenberge en op plaatsen met hoge bevolkingsdensiteit zoals op markten en toeristische evenementen worden we geconfronteerd met gauwdiefstallen. De preventiedienst spitst zich toe op het informeren van de bevolking en toeristen van de stad in de poging de burgers voor hun eigen veiligheid te responsabiliseren. De preventiedienst heeft al over de jaren specifieke gadgets op de markt gebracht die u gratis kan bekomen bij de preventiedienst. En van de blikvangers is zeker het omhangtasje welke ervoor zorgt dat u uw geld en papieren op een veilige manier kan verbergen.

 • Fietsdiefstal

  Maandelijks zijn er meerdere fietsmarkeringsmomenten voorzien te Blankenberge. Wij werken met vaste dagen in de maand waarop de fietsen worden gemarkeerd. U kan hiervoor steeds terecht in het Kaarterspaviljoen in het Koning Albert I park en dit is volledig gratis.

  Van april tot juni en van september tot oktober:

  - 2de woensdag van de maand: 13.30u-17.00u
  - 3de maandag van de maand: 14:30u-19.00u
  - Laatste zaterdag van de maand: 10.00u-16.00u

  Tijdens de zomermaanden worden extra markeerdagen voorzien.
  Voor meer informatie zie ook www.gevondenfietsen.be

 • Diefstal van en in voertuigen

  De preventiedienst tracht achteloze bestuurders duidelijk te maken dat ze hun wagen veilig dienen achter te laten. Door gerichte acties willen we de autobestuurders sensibiliseren. Anderzijds willen we door de zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld mogelijke daders ontraden.deze webpagina is een onderdeel van
www.blankenberge-online.be